TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ BAŞVURULARI 30 EKİM’E KADAR UZATILDI!

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptırması gereken analiz için 1 Eylülde biten süre 30/10/2015 tarihine kadar uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan değişiklik tebliğine göre Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 30/10/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analizi Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 30/10/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur.

TOPRAK ANALİZİ-page-002 TOPRAK ANALİZİ-page-001