Hububatta Üst Gübreleme

Bu yıl iklim şartlarından dolayı çıkış bahara doğru kaymıştır. Bu sebeple üst gübreleme tarım takvimine göre değil bitkinin gelişme durumuna göre yapılmalıdır. Kardeşlenme dönemine gelmeyen buğdaylar için gübre atmakta acele edilmemelidir.

İlimiz hububat alanlarında yapılan gözlemlerde erken ekilen ve Ekim, Kasım aylarındaki kısmi yağışlardan faydalanan bölgelerde buğdayların kardeşlenme döneminde olduğu,  bölgemiz genelinde sonbahar yağışlarını yeterli alamayan bölgelerin bir kısmında çıkışların son günlerde gerçekleştiği ve halen çıkışı tamamlayamayan bölgelerin olduğu tespit edilmiştir.  Gelişme Konyanın her tarafında aynı değildir. Farklı gelişme dönemlerinde olan buğdaylar bulunmaktadır.

Bugünden sonra buğdayda kalitenin ve verimin arttırılması için üst gübreleme oldukça önem arz etmektedir. Yetersiz ve zamanında uygulanmayan azot gübresi verim, protein ve kalite düşüklüğüne sebebiyet verir.  Üst gübreleme bu nedenle çok önemlidir.

Azot kolay çözünen ve hareketli bir besin elementidir. Bitki tarafından kullanılamadığında Nitrat şeklinde yıkanarak veya amonyak şeklinde gaz halinde kaybolur. Buğday bitkisinin başlangıçta yavaş olan azot alımı, sapa kalkma döneminde artar, başaklanma döneminde ise en üst düzeye ulaşır. Azotun sulu koşullarda, bitkinin azot tüketimine bağlı olarak, parçalar halinde verilmesi verimi ve kaliteyi arttırır.

Azotlu gübrenin bir kısmıda başaklanma öncesi dönemde verilmelidir. Başaklanma döneminde uygulanan azot, süt olum döneminde güçlü protein ağları oluşumuna ve süt olum dönemi sonrasında da protein birikimine neden olduğundan, yüksek proteinli tane üretimi sağlar.

Bu yıl iklim şartlarından dolayı çıkış bahara doğru kaymıştır. Bu sebeple üst gübreleme tarım takvimine göre değil bitkinin gelişme durumuna göre yapılmalıdır.  Kardeşlenme dönemine gelmeyen buğdaylar için gübre atmakta acele edilmemelidir.

Yılın iklim şartlarına göre henüz üst gübrelemenin yapılacağı gelişme dönemine sahip buğday çok azdır. Kardeşlenme döneminde olan buğdayların Şubat ayının 2. yarısında, genelde henüz fide döneminde olan buğdayların üst gübrelemesinin buğdayın gelişme durumu ve yağış şartlarına göre Mart ve Nisan aylarına ertelemek gerekmektedir. Yani bitkinin gelişmesi ve yağış durumuna göre hareket edilmelidir. Bitki küçük olduğunda kullanılamayan azot Nitrat şeklinde yıkanarak veya amonyak şeklinde gaz halinde kaybolur.