Hayvancılık Desteklemeleri

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

Anaç sığır desteklemesinden yararlanabilmek için bir hayvancılık örgütüne üye olmak zorundayız. Örgüt üyesi olmayanlar desteklemeden faydalanamazlar.

Birlik üyeleri için en az 5 anaç sığırın işletmede olma zorunluluğu vardır. 5 başın altında olan işletmeler desteklemeden faydalanamazlar. Her iki kayıt sisteminde yani birlik ( e-ıslah) ve devlet ( türkvet) kayıtlarında en az 5 baş anaç sığır olmak zorundadır.

HANGİ ANAÇ SIĞIRLAR DESTEKLEME KAPSAMINA GİRER?

 • Anaç sığır vasfı kazanmış yani yılbaşı itibari ile 24 aylık yaşı tamamlamış olanlar destekleme kapsamına girmektedir.
 • Kültür ırkı veya melezi olanlar; holstein, simental, montofon gibi kültür ırkı olmalı. Yerli ırklar bu desteklemeden faydalanamazlar.
 • Suni tohumlama yapılmış olanlar; 01.11.2014 ve 31.12.2015tarihleri arasında

Anaç sığırlara suni tohumlama yapılmış olmalıdır.

Ancak 2014 yılı kasım ve aralık ayında tohumlanmış anaç sığırların destekleme alabilmesi için ve tohumlamanın geçerli olabilmesi için bu tohumlamalardan 2015 yılı içerisinde buzağısı doğmuş olma şartı vardır.

 • Yılın son 3 ayı içerisinde işletmede kayıtlı olan hayvanlar
 • Türkvet ve e-ıslah sistemlarinin her ikisinde de kayıtlı olanlar

Düveniz eğer 31.12.2015 tarihi itibari ile 2 yaşını doldurmuş ve de suni tohumlaması mevcut ise desteklemeden faydalanır. Ancak düvenizi 14 aylık yaşını doldurmadan tohumlatırsanız bu tohumlamayı sistem kabul etmez ve desteklemeden faydalanamazsınız.

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİNDE SOY KÜTÜK FARKI NEDİR?

Birlik üyesi olma şartı vardır. Ancak bazı görevleri yerine getirmek şartı aranır. işletmesinde soykütük çalışması ve döl kontrol projesine ( yerli boğa üretimine) destek sağlayan işletmeler ile destek alacak anaç sığırların yıllık süt bildirimlerinin zamanında yapılmış olması ve kayda girilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde hayvan başına Bakanlığın belirlediği miktarlarda ek destekleme ödemesi yapılır.

 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

Anası e-ıslah sistemine kayıtlı ve 2015 yılı içerisinde suni tohumlama sonucu (210-295 gün aralığında) doğmuş, küpelenmiş, kayıt altına alınmış dişi ve erkek buzağıların desteklemesidir.

Yetiştiriciler örgüt üyesi olsun veya olmasın İl/İlçe Müdürlüklerine destekleme başvurusu yapmak zorundadır. Birliğe üye iseniz başvurunuz örgütünüz aracılığı ile yapılmaktadır.

Buzağı satılsa bile destekleme şartlarına uygun olduğu takdirde destekleme alabilir. Buzağı hangi işletmede doğdu ise buzağı desteklemesini o işletme alır. Bu yüzden de buzağının doğduğu işletme başvuru yapmalıdır.

HANGİ BUZAĞILAR DESTEKLEME KAPSAMINA GİRER?

 • Suni tohumlama sonucu doğmuş olanlar,
 • Buzağının anne ırkı, tohumlama boğasının ırkı ile aynı olanlar,
 • Uygun zaman aralığında doğmuş olanlar; inek yada düve tohumlandıktan sonra 210-295 gün arasında doğurmuş olmalıdır,
 • Küpelenmiş olanlar; mevzuata uygun olarak bildirimi yapılıp küpelenmiş ve kayıt edilmiş olanlar,
 • E-ıslah ve türkvet sisteminde kayıtlı olanlar,
 • Dişi buzağılara Brucella aşısı yapılmış olanlar; aşı bilgilerinin türkvet kayıt sistemine kayıt edilmiş olmalıdır. Brucella aşısı 3 aylık yaşı doldurduktan sonra yapılmalıdır.

Buzağı ikiz ya da üçüz olsa da her buzağı destekleme kapsamına girer. Buzağınız küpelendikten sonra ölürse ve cinsiyeti erkek ise destekleme alabilir. Ancak dişi buzağılarda Brucella aşısı yapılmış ve kayda girmiş ise desteklemeden yaralanabilir.

Döl kontrolü projesi kapsamında, yerli spermadan doğan buzağılara ek olarak Bakanlığın belirlediği miktarda ek destekleme ödemesi yapılır.

 

SÜT DESTEKLEMESİ

Türkvet’te kayıtlı işletmesi olan süt üreticisi yetiştiricilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli ve onay belgesi olan süt işletme tesislerine satılan sütlere destekleme verilir.

Türkvet kayıtlarında sağılan inek sayısına göre beyan edilen süt fazla ise İl/İlçe Müdürlüğünün tespiti halinde ilgili sütün tamamını destekleme kapsamından çıkarır. Süt satan yetiştirici ulusal süt örgütlenmesini tamamlamış olan ve tebliğde geçen tarımsal örgütlere üye olmak zorundadır.

Birden çok örgüte üye olan yetiştiriciler hangi örgüte muvafakat name ve yetki verdiyse fatura veya müstahsil makbuzunu da o örgüte verir ve desteklemesini de oradan alır.

Yetiştirici destekleme alabilmek için 3 ayda bir işletme sahibi ve işletme hakkında bilgiler içeren başvuru dilekçesini, işletme sahibinin imzasıyla, ilgili örgüte ulaştırmış olması gerekmektedir.

Fatura veya müstahsil makbuzunu yetiştiriciler aylık olarak bir sonraki ayın sonuna kadar ilgili örgüte ulaştırılır. Zamanında başvuru yapılmamış ise destekleme alamaz. Fatura veya müstahsil makbuzlarının geçerli olabilmesi için müstahsil makbuzlarının asılları, faturaların 2. nüshaları olmalıdır. Fotokopi veya onaylı suretleri kabul edilmez. Silinti kazıntı olmamalıdır. Süt işleme tesisinin adı, adresi, süt teşvik izin kodu yazmalı, tesis yetkilisinin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Yetiştiricinin adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi yazmalı. Üretilen sütün türü, litresi ve tutarı olmalıdır. Fatura veya müstahsili düzenleyenin kaşe ve imzası olmalıdır.

Soğutulmuş süt desteklemesi alabilmek için; satılan süt Bakanlıktan izinli süt tesisi veya süt tankında soğutulmuş olmalıdır. Süt tanklarının izin numarası olmalıdır. Tankın kapasitesi ile soğutulan süt miktarı uyumlu olmalı, kapasite üstü süt soğutulmuş olmamalıdır. Fatura veya müstahsil makbuzlarının ön sayfasında soğutulmuş çiğ süt ibaresi bulunmalıdır.  Arka sayfasında tank sahibi veya sorumlusunun kaşesi imzası ve tank numarası yazlı olmalıdır.