Hakkımızda

Hakkımızda
Birliğimiz 15 Gerçek ve 1 Tüzel kişiliğin bir araya gelerek 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası hükümlerine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının 31 Ocak  2011 tarih ve 676 sayılı onayı ile tescil edilerek Gölhisar İlçesi Süt Üreticileri Birliği  adı ile kurulmuştur.

Altınyayla ilçesindeki bir çok üreticide birliğimize üye başvurusunda bulunmuş bu istek üzerine tüzük değişikliğine gidilerek komşu ilçemizde çalışma sahamıza dahil olmuş ve birliğimizi GÖLHİSAR VE ALTINYAYLA İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ adını almıştır.

Misyonumuz
Süt Üretimini talebe göre plânlamak,
Ürün kalitesini iyileştirmek,
Geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek,
Ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak,
Üyelerimizin bakanlığımız tarafından verilen tüm desteklemelerden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
5200 sayılı Kanun doğrultusunda üyelerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak,
Gölhisar ve Altınyayla ilçelerini Süt Sektörünün her zaman sütümüzü almak isteyeceği marka haline getirilmesine katkı sağlamak,
Gölhisar ve Altınyayla İlçelerinde ekonomik, ticari ve sosyal gelişimi için çaba sarfetmek,

Vizyonumuz
Birlik üyelerimiz arasında dayanışmanın artmasını rekabet etmek yerine birlikte hareket etmek, Hak ve sorumluluklarımızı karşılıklı ve eşit olarak gözetmek sektördeki gücümüzü daha da arttırmak ve öncü kuruluş olmasını sağlamaktır.

Kalite Politikamız
Birliğimiz, yasalarla düzenlenen görevleri çerçevesinde; Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli geliştirilmesini, bu doğrultuda üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yüksek standartta birlik hizmetleri sunmayı, personelinin ve üyelerinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.