Genel Kurul İlan (12.02.2019)

Genel kurul toplantımızın 20.02.2019 tarihinde saat 10:00 da Armutlu Mahallesi Kuşbaşın Kahvesinde yapılmasına ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 27.02.2019 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmek üzere toplanacaktır.

Açılış ve Yoklama
1) Divan Teşekkülü.
2) Atatürk ve Şehitlerimiz adına saygı duruşu ve istiklal marşı.
3) Birlik tüzük hükümlerine göre üyelik vasfını yitirmiş üyelerin durumlarının görüşülmesi,
4) Birliğin faaliyet alanı ve mali konularının görüşülmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi
5) Seçimler
6) Dilek ve Temenniler