Burdur İli Gölhisar ve Altınyayla İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Burdur İli Gölhisar ve Altınyayla İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin 2021 ve 2022 yılları Hesap Dönemine Ait 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı. 5200 sayılı Birlikler Kanununa ve Tüzüğüne uygun olarak 27/02/2023 tarihinde Pazartesi günü Saat: 12.00’de, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda Merkezcamii Mahallesi Gölhisar adresinde, aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 06/03/2023 tarihinde Pazartesi  günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları için üyelerimize ilanen duyurulur.

Aşkın HASKILINÇ
Gölhisar ve Altınyayla İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin Başkanı

Burdur İli Gölhisar ve Altınyayla İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış, yoklama
2- Divan Heyetinin teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
4- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi.
5- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi.
6- 2021 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi.
7- 2022 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi.
8- 2021  Yılı Bağımsız Denetici Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
9- 2022  Yılı Bağımsız Denetici Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
10- 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, okunması, görüşülmesi,
11- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, okunması, görüşülmesi,
12- Tüzük hükümlerine göre üyelik vasfını yitirmiş üyelerin üyelikten düşürülmesi.
13- 2023 ve 2024  yılları  Tahmini Bütçe ve Çalışma programlarının  görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin  Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü.
14- Birlik Tüzüğünün Madde-13’te belirtilen Üye İlk Giriş aidatı ve Yıllık üye aidatının 2023 ve 2024 yılları için belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara varılması.

15- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek maaş, huzur hakkı ve yollukların görüşülmesi.

15- Seçimler ( Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Üst Birlik Ankara Temsilcisi)
16- Dilek ve Temenniler,
17- Kapanış.