Toprak Analizi Desteği

“Toprak Analizi Desteği” Alabilmek İçin “Analizin Son Günü” 01 Eylül 2015

27.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/21 nolu “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ”in “Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi” başlıklı 8. maddesine göre:

(1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 01/11/2014 tarihi ile 01/09/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve Analiz Raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihleri arasında analizi yaptırması zorunludur.

Aynı Tebliğe göre; Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve Analiz Raporu en geç 31.12.2015 tarihinde İlçe Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.