Misyonumuz

Süt Üretimini talebe göre plânlamak,

Ürün kalitesini iyileştirmek,

Geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek,

Ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak,

Üyelerimizin bakanlığımız tarafından verilen tüm desteklemelerden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,

5200 sayılı Kanun doğrultusunda üyelerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak,

Gölhisar ve Altınyayla ilçelerini Süt Sektörünün her zaman sütümüzü almak isteyeceği marka haline getirilmesine katkı sağlamak,

Gölhisar ve Altınyayla İlçelerinde ekonomik, ticari ve sosyal gelişimi için çaba sarfetmek,