Genel Kurul İlanı

Genel kurul toplantımızın 27.02.2019 tarihinde saat 10:00 da Armutlu Mahallesi Kuşbaşın Kahvesinde yapılmasına ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 06.03.2019 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmek üzere toplanacaktır.

Açılış ve Yoklama

 1. Divan Teşekkülü.
 2. Atatürk ve Şehitlerimiz adına saygı duruşu ve istiklal marşı.
 3. 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
 4. 2018 Yılı Denetleme Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
 5. 2018 Yılı Bağımsız Mali Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
 6. 2018 Yılı Birlik  İşletme Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması görüşülmesi ve ibrası.
 7. 2019-2020 Yılı Tahmini Bütçe ve Çalışma programının okunması görüşülmesi ve ibrası. Kuruluna fasılalar arasında değişiklik yapma yetkisi verilmesi.
 8. Birlik tüzük hükümlerine göre üyelik vasfını yitirmiş üyelerin durumlarının görüşülmesi,
 9. 5200 Sayılı Kanuna göre Birliğimize üyelik giriş ve üyelik aidat miktarları ile tahsilat şekli ve süresinin belirlenmesi,
 10. Birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin ile birlik ve iştiraklerde çalışan personelin maaşlarının, huzur hakkı ücretlerinin ve şehir içi, şehir dışı, yurt dışı hacirahlarının tespit edilmesi
 11. Birliğin faaliyet alanı ve mali konularının görüşülmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12. Seçimler
 13. Dilek ve Temenniler